Meny Lukk

Prøveveileder

Prøveveileder for Smeller prøver

Innholdfortegnelse

Uoffisielle prøver

Søke om offesielle stevner NKK

Frist for å søke om prøve er 31.10 i året før prøven avholdes. Dette gjøres via NKK og KLUBBADMINISTRASJON. Alle offisielle prøver må holdes av en klubb som er tilknyttet NKK.

Logg deg inn på NKKs klubbadministrasjon slik:

www.nkk.no | aktiviteter | arrangør | klubbadministrasjon.

Du trenger klubbens ID og passord for å logge deg inn.

Bekreftelse på dommeroppdrag

Bekreftelse for dommeroppdrag bør sendes til dommer så fort dommer har sagt ja til å dømme på prøven. Skjema for dette finner du på her.
Skjema prøvearrangør – Dommerliste til NKK

Et skjema for hvert arrangement, sendes inn 14 dager før stevnet.

Etter stevnet

Reiseregning for dommer:

Finner du her fra NKK

Påmelding

NSK anbefaler at alle offisielle stevner å benytte påmelding via www.deltager.no frem til løsning med DogWeb hos NKK er på plass.
På deltager spør du deltagere om den informasjonene dere trenger for stevnet. Deltageren betaler når de melder seg på.

Markesføring av prøven

Mange klubber benytter seg av Facebook og FB arrangementer til å spre informasjon om sine prøver. Andre kanaler som også kan benyttes er:

 • Klubbens hjemmeside
 • Klubbens FB-side
 • Deling av innlegg via klubbens medlemmer
 • Norsk Smellerklubb sin FB-side
 • Norsk Smellerklubb sin hjemmeside
 • FBgruppen «Smeller-arrangementer»

Husk å skrive en informativ og god tekst når arrangementet deles på Facebook. Detaljer som tid, sted, påmeldingsfrist, dommer(e) og info om at påmelding er bindende.

Premier – finn sponsor

Start tidlig med å finne sponsorer. Med en gang prøvedato er godkjent av NKK anbefales det at man tar kontakt med forleverandører, hundebutikker etc. 1/3 av antall startende bør få premie. Premien trenger ikke være stor, men en liten oppmerksomhet er hyggelig. Mange prøver har også deltagerpremie som blir delt ut ved ankomst, en hyggelig gest.

Det er ikke obligatorisk med en dommergave men en veldig hyggelig gest som blir satt stor pris på som oppmerksomhet og takk for dagen / helgen til dommeren(e). Det er lurt å tenke på om dommeren kommer med fly etc, da er det lurt å gi en oppmerksomhet som enkelt lar seg frakte i håndbagasjen.

Merker, bånd og rosetter

Kritikkskjema

Kritikkskjema for alle ekvipasjer kan printes ut gjennom resultatservice på forhånd. Det skal printes ut ett stk kritikkskjema til hver.  Så fort trekningen av startnummer er gjennomført må alle kritikk skjemane merkes med startrekkefølgen og leggens inn i resultatservice.

Skjema klasse 1
Skjema klasse 2

Skjemaer for CUP

Startnummer, startlister og utdeling av luktevne

Startlistene trekkes på starten av konkurransedagen, dette er det siste man gjør på deltagermøtet. Først trekkes alle hunder i stor klasse. Deretter alle hunder i liten klasse. Det er viktig å legge til rette for at alle hunder i stor klasse skal gå først, deretter hunder i liten klasse. Sammen med startnummer pleier fører og få utdelt ett tidsskjema/startliste for dagen og ett luktemne/skinnbit med ID-lukt som tilsvarer lukten man skal søke etter denne dagen.

TIPS! Dersom en fører er påmeldt med flere hunder i samme klasse, bør disse få trekke først. Hvis de trekker to startposisjoner som ikke går overens fortsetter de å trekke startposisjon til de har to som gir de mulighet til å gå med flere hunder. Det anbefales ikke å delta med mer enn to hunder per fører på en prøve.

Mia søker på bilhenger

Utstyr

Se gjerne regler for Smellerprøver, punkt 10.4 Utstyr for oversikt over utstyr som trengs for å gjennomføre prøvene.

I all hovedsak er dette ting man må ha til rådighet:

 • 4 stk baner
 • 24 stk metallbokser (6 stk i hver bane)
 • 17-18 kasser eller tilsvarende som er tenkt brukt i øvelsen (16 tomme og 1 med ID-lukt + 1 back-up)
 •  Komplett romsøk

Rekvisita til sekretariat og ring:

 • Stoppeklokker
 • Saks
 • Penner (gjerne i flere farger)
 • Permer
 • Skriveblokk/papir til printer
 • Skriveunderlag til dommer(e)
 • Skriveunderlag til ringsekretær
 • Teip/gaffateip
 • Sikkerhetsnåler
 • Ekstra batteri til stoppeklokker
 • Stiftemaskin og stifter
 • Kalkulator
 • Permer til kritikkskjemaer og ringsekretærer
 • PC til å føre resultatservice
 • Printer
 • Sjekk internett tilgang på prøveplassen

Datafiler til prøven

Mirakelfilen (Excel) generer tidsoppsett og tall for funn i kasser, bane og rom

Deltager, dommerliste og resultatliste. (Excel) Filen genererer utskiftbare kritikkskjemaer og lager resultatliste  i Excel

Redigerbar filer får du ved henvendelse til smeller@smeller.no

Denne kan være fin å ha for å holde ordren på hvilke steder det er funn. tall_romsok_duplikat_vs_tom

Romsøk fil: romsøk_eksempelfil

Forslag til briefing

Briefing_eksempelfil_redigerbar2019  

Forslag til organisasjonskart:
MAL—ORGANISASJONSKART

Forslag til organisasjonskart for utfylling i Word: 

Forslag til PM

PM_deltakere_tips_om_innhold2019

Forslag til PM Dommere

PM_dommer_tips_om_innhold2019 (1)

Arbeidsoppgaver

Under følger et utvalg arbeidsoppgaver og personer som bør anskaffes til prøven.

Loddsalg
Parkering
Kiosk og servering
Sekretariat + Ordonnans
Ringsekretær
Dommer
Utlegger/ringpersonale
Prøvehund
Prøveveileder/plassjef
Kasserer

Premiering og opprykksregler

Arrangerende klubb står fritt til å dele ut så mange premiegjenstander de ønsker, men de tre beste ekvipasjene skal alltid premieres.

Det anbefales for øvrig 1/3 premiering.

PREMIEGRAD OG OPPRYKK – Klasse I
1330 poeng Rød sløyfe & direkte opprykk
1190 poeng Rød sløyfe & napp
1120 poeng Blå sløyfe
1050 poeng Gul sløyfe
PREMIEGRAD OG OPPRYKK – Klasse II
1530 poeng Rød sløyfe & direkte opprykk
1369 poeng Rød sløyfe & napp
1288 poeng Blå sløyfe
1208 poeng Gul sløyfe

3 x 1. premie gjør at ekvipasjen får opprykk og er kvalifisert for høyere klasse. Ekvipasje må ha gjennomført alle 3 øvelser på hver prøve. Det er valgfritt å benytte sitt opprykk, uavhengig om det er kvalifisert gjennom direkte opprykk eller 3 napp.

OPPRYKK

3 x 1. premie gjør at ekvipasjen får «opprykk» er kvalifisert for høyere klasse. Ekvipasje må ha gjennomført alle 3 øvelser på hver prøve. Ekvipasje kan ikke «rykke ned» i lavere klasse etter å ha deltatt i inneværende klasse.

Mellomtittel

Mellomtitler betyr at du får en tittel i hver klasse når du har oppnådd 3 ganger førstepremie. Mellomtitlene i smeller er for øyeblikket SM1 og SM2.

Se gjerne punkt 5 i reglene for mer info om dette.

Cert og Championat

Her vil det komme mer informasjon ved en senere revidering. Er kun mulig å oppnå CERT og Championat i eliteklasse.

Kommunikasjon

 1. Sende PM til deltagere
 2. Sende PM til dommere
 3. Sende resultater til smeller@smeller.no

Etter NKK prøven

Reiseregning for dommer:

Finner du er fra NKK

Skjema du bruker for å registrer prøven hos NKK finner  du her:

Skjemaer fra NKK

Dommerliste fra NKK til prøver
Skjema prøvearrangør – Dommerliste