Styret

Styret og tillitsvalgte 2022

Leder – Kjersti Pettersen leder@smeller.no – mobil 41539517

Nestleder – Anne Svensen  – smeller@smeller.no

Kasserer – Hilde Sommer – smeller@smeller.no

Sekretær – Lea Rasmussen – smeller@smeller.no

Styremedlem – Ragnhild Landheim

Styremedlem – Jonas Riise Landheim

Vara – Jan Mohn Andreassen

Revisor – Tor Mølmesdal
Revisor vara – Ingar Hynne


Valgkomiteen 
Medlem – Merete Evensen
Medlem – Håvard Tømmervold
Medlem – Tove-Mette Brennhaug
Vara – Grete Malvik Nykkelmo

 

Organisasjonsnummer

Org. nr. 913 867 572

 

Kontonummer – Norsk Smellerklubb

DNB Kontonr. 1503.49.73358

Komiteen for dommerutdanning/instruktører

Leder – Anette Buind Nordby
Medlem – Kjersti Pettersen
Medlem – Gro Saugerud