Styret

Styret og tillitsvalgte 2021

Leder – Kjersti Pettersen (Drøbak)  leder@smeller.no – mobil 41539517

Nestleder – Gro Saugerud (Drammen) – smeller@smeller.no

Kasserer – Hilde Sommer – smeller@smeller.no

Sekretær – Lea Rasmussen – smeller@smeller.no

Styremedlem – Signe Rottem

Styremedlem – Jonas Riise Landheim

Vara – Ragnhild Landheim

Revisor – Tor Mølmesdal
Revisor vara – Ingar Hynne


Valgkomiteen 
Medlem – Nina Ringlund
Medlem – Siri Aakre
Medlem – Merethe Evensen
Vara – Tove Horneman

 

Komite for dommerutdanning/instruktører

Leder  – Eli-Anne Skaug
Medlem – Kjersti Pettersen
Medlem – Anette Buind Nordby

Organisasjonsnummer

Org. nr. 913 867 572

 

Kontonummer – Norsk Smellerklubb

DNB Kontonr. 1503.49.73358