Styret

Styret og tillitsvalgte 2020

Leder – Gro Saugerud (Drammen) – leder@smeller.no – mobil 913 12 419

Nestleder – Kjersti Pettersen (Drøbak)

Kasserer – Hilde Sommer

Sekretær – Karoline Holtskog Tønnesen (Kristiansand S)

Styremedlem – Signe Rottem

Styremedlem – Veronika Nordgård

Komite for dommerutdanning/instruktører

  • Torbjørn Sandvik
  • Eli-Anne Skaug
  • Kjersti Pettersen

Organisasjonsnummer

Org. nr. 913 867 572

 

Kontonummer – Norsk Smellerklubb

DNB Kontonr. 1503.49.73358