Velkommen til Norsk Smellerklubb

Årsmøte i NSK - 7. mars 2021

I Smellernytt nr 40 av 5. desember 2020 ble det varslet årsmøte i Norsk Smellerklubb søndag 7. februar 2021. Vi ønsker primært å avholde årsmøtet med medlemmene tilstede, men med tanke på dagens smittevernrestriksjoner / Covid – 19 kan dette bli vanskelig å gjennomføre. Vi velger derfor å flytte årsmøtet til søndag 7. mars.

De nasjonale restriksjoner gjelder i første omgang frem til 18. januar 2021. Det er varslet ytterligere nasjonale restriksjoner , så vi velger derfor å endre datoen allerede nå.

Vi vil i hovedsak avholde årsmøtet hvor medlemmene er tilstede i møtelokalet, men det vil åpnes opp for mulighet for digital avholdelse av årsmøtet hvis behov, til tross for at det i noen tilfeller ikke er helt optimalt. Det vil være en vurdering vi i styret må ta dersom smittevernet tilsier dette.

Fagkomiteen

Styret har mottatt forslag til personer som skal utgjøre fagkomiteen for utvikling av hundesporten Smeller fra klasse 1 – Elite. Fagkomiteen skal se på en helhetlig utvikling for alle klasser samt regelverk.
Medlemmene i komiteen er foreslått av medlemmer i NSK. 3 av de foreslåtte var ikke kjent med nominasjonen og takket nei da Styret sjekket at kriteriene for innsending av forslaget var fulgt; den nominerte måtte være kjent med at den var foreslått og sagt ja. Vi står igjen med 6 komitèmedlemmer:
– Jonas Riise Johansen
– Eva Lynn Karstensen
– Hege Line Løwer
– Merete Evensen
– Grethe Løken
– Anette Buind Nordby

Siden fagkomiteen ikke overstiger maksantallet (9) for antall medlemmer i komiteen, anser vi det som ikke nødvendig å foreta en ytterligere avstemming. Alle foreslåtte kandidater går derfor inn i komiteens virke fra 01.10.2020.
Vi ser frem til komiteens arbeid og håper de raskt kommer i gang med forslag som bringer sporten videre.

Les mer her: 

skille_mellom_ringer

Oppdatering av nettside

Vi jobber nå med å fornye websiden til NSK. Vi håper en ny og oppdatert side snart er på plass. Websiden vil da være mer aktiv med tanke på nyheter / stevner / arrangementer

Vi er nå i gang med arbeidet.

Under Construction

Høstens stevner

Smittevernstiltak fra NSK:
Smittevernstiltakene er blitt godt tatt imot av arrangører og startende. Tiltakene har også ført til en effektivisering av stevnet og kan gi føringer for hvordan
stevner vil arrangeres fremover – også når koronasituasjonen er annerledes.
Gjennomførte stevner i 2020:
– Hønefoss 19.-20.september
– Drammen 17.-18.oktobber
– Hordaland 24.-25.oktober
– Harstad 24.-25.oktober


Avlyste stevner i 2020:
– Drammen 15.mars
– Harstad 21.-22.mars
– Hønefoss 18.-19.april
– Tromsø 18.-19.april
– Trondheim 23.-24.mai
– Trondheim 07.-08.november
– Tromsø 21.-22.november
– Fredrikstad 28.-29.november
Det er nå tilbakebetalt startkontigent til startende i Drammen / mars 2020 og Tromsø / november 2020.
Noen av deltakerne fra Drammensstevnet har valgt og ikke ta imot tilbakebetalingen og vil heller støtte NSK.
Det takker vi for!

Konkurranser 2021
Vi oppfordrer klubber til å arrangere stevner i 2021. Styret oppfordrer til også å arrangere klasse 2 og vil komme med føringer / forslag til smitteverntiltak i denne klassen i henhold til FHI sine føringer for Covid – 19. Frist er 31.10.2020 (se forrige SmellerNytt )

Søk i bane