Informasjon om nytt regelverk for Smeller prøver

Hei alle sammen! 

Viktig melding fra Norsk Smeller klubb

Det er nå mulig å holde prøver i gammelt regelverket med skinn (klasse 1) (regelverket er gyldig til nytt regelverk kommer)