Velkommen til Norsk Smellerklubb

Årsmøte i NSK - var 7. mars 2021

Møtereferat blir snart sendt ut til alle medlemmer, vi ønsker det nye styret velkommen og vil samtidig takke, det gamle styret for den jobben de har lagt ned.
Vil også sende en takk til Fagkomiteen for utkastet til de nye reglene.

Ønsker du å følge med på hva som skjer i Norsk Smellerklubb?
Bli medlem i dag, logg deg inn via min side hos NKK.

https://www.dogweb.no/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.dogweb.no%2Fminside%2Flogin%2Fcas

Fagkomiteen

Styret har mottatt forslag til personer som skal utgjøre fagkomiteen for utvikling av hundesporten Smeller fra klasse 1 – Elite. Fagkomiteen skal se på en helhetlig utvikling for alle klasser samt regelverk.
Medlemmene i komiteen er foreslått av medlemmer i NSK. 3 av de foreslåtte var ikke kjent med nominasjonen og takket nei da Styret sjekket at kriteriene for innsending av forslaget var fulgt; den nominerte måtte være kjent med at den var foreslått og sagt ja. Vi står igjen med 6 komitèmedlemmer:
– Jonas Riise Johansen
– Eva Lynn Karstensen
– Hege Line Løwer
– Merete Evensen
– Grethe Løken
– Anette Buind Nordby

Siden fagkomiteen ikke overstiger maksantallet (9) for antall medlemmer i komiteen, anser vi det som ikke nødvendig å foreta en ytterligere avstemming. Alle foreslåtte kandidater går derfor inn i komiteens virke fra 01.10.2020.
Vi ser frem til komiteens arbeid og håper de raskt kommer i gang med forslag som bringer sporten videre.

Les mer her: 

skille_mellom_ringer

Smellerprøver 2021

Oppdatert liste finner du alltid på NKK.no  https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Dato Arrangør/Pmld.adr Refnr/Klasse/Sted
06.03.2021 Norsk Smellerklubb AVLYST
13.03.2021 Harstad Hundeklubb AVLYST
14.03.2021 Harstad Hundeklubb AVLYST
24.04.2021 Hadeland Hundeklubb 72-21004
24.04.2021 Norsk Smellerklubb AVLYST
25.04.2021 Norsk Smellerklubb AVLYST
01.05.2021 Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb Utsatt
02.05.2021 Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb Utsatt
22.05.2021 Norsk Smellerklubb Avlyst
23.05.2021 Norsk SmellerklubbAvlystAvlyst
09.10.2021 Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb 72-21009
10.10.2021 Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb 72-21010
13.10.2021 Norsk Smellerklubb Viken
16.10.2021 Hamar Og Omegn Hundeklubb 72-21012
17.10.2021 Hamar Og Omegn Hundeklubb 72-21013
23.10.2021 Harstad Hundeklubb 72-21014
24.10.2021 Harstad Hundeklubb 72-21015
06.11.2021 Norsk Smellerklubb Trondheim
07.11.2021 Norsk Smellerklubb Trondheim
20.11.2021 Norsk Smellerklubb Tromsø
22.11.2021 Norsk Smellerklubb Tromsø
27.11.2021 Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb 72-21018
28.11.2021 Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb  
Søk i bane