Velkommen til Norsk Smellerklubb

Årsmøte i NSK - var 7. mars 2021

Møtereferat blir snart sendt ut til alle medlemmer, vi ønsker det nye styret velkommen og vil samtidig takke, det gamle styret for den jobben de har lagt ned.
Vil også sende en takk til Fagkomiteen for utkastet til de nye reglene.

Ønsker du å følge med på hva som skjer i Norsk Smellerklubb?
Bli medlem i dag, logg deg inn via min side hos NKK.

https://www.dogweb.no/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.dogweb.no%2Fminside%2Flogin%2Fcas

Fagkomiteen

Styret har mottatt forslag til personer som skal utgjøre fagkomiteen for utvikling av hundesporten Smeller fra klasse 1 – Elite. Fagkomiteen skal se på en helhetlig utvikling for alle klasser samt regelverk.
Medlemmene i komiteen er foreslått av medlemmer i NSK. 3 av de foreslåtte var ikke kjent med nominasjonen og takket nei da Styret sjekket at kriteriene for innsending av forslaget var fulgt; den nominerte måtte være kjent med at den var foreslått og sagt ja. Vi står igjen med 6 komitèmedlemmer:
– Jonas Riise Johansen
– Eva Lynn Karstensen
– Hege Line Løwer
– Merete Evensen
– Grethe Løken
– Anette Buind Nordby

Siden fagkomiteen ikke overstiger maksantallet (9) for antall medlemmer i komiteen, anser vi det som ikke nødvendig å foreta en ytterligere avstemming. Alle foreslåtte kandidater går derfor inn i komiteens virke fra 01.10.2020.
Vi ser frem til komiteens arbeid og håper de raskt kommer i gang med forslag som bringer sporten videre.

Les mer her: 

skille_mellom_ringer

Smellerprøver 2021

Oppdatert liste finner du alltid på NKK.no  https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

DatoArrangør/Pmld.adrRefnr/Klasse/Sted
06.03.2021Norsk SmellerklubbAVLYST
13.03.2021Harstad HundeklubbAVLYST
14.03.2021Harstad HundeklubbAVLYST
24.04.2021Hadeland Hundeklubb72-21004
24.04.2021Norsk SmellerklubbAVLYST
25.04.2021Norsk SmellerklubbAVLYST
01.05.2021Hønefoss Og Omegn BrukshundklubbUtsatt
02.05.2021Hønefoss Og Omegn BrukshundklubbUtsatt
22.05.2021Norsk SmellerklubbTrondheim
23.05.2021Norsk SmellerklubbTrondheim
09.10.2021Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb72-21009
10.10.2021Hønefoss Og Omegn Brukshundklubb72-21010
13.10.2021Norsk SmellerklubbViken
16.10.2021Hamar Og Omegn Hundeklubb72-21012
17.10.2021Hamar Og Omegn Hundeklubb72-21013
23.10.2021Harstad Hundeklubb72-21014
24.10.2021Harstad Hundeklubb72-21015
06.11.2021Norsk SmellerklubbTrondheim
07.11.2021Norsk SmellerklubbTrondheim
20.11.2021Norsk SmellerklubbTromsø
22.11.2021Norsk SmellerklubbTromsø
27.11.2021Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb72-21018
28.11.2021Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb 
Søk i bane