Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag

Norsk Smellerklubb - avdeling 1 Trøndelag
Org.nr.: 817 761 062
Kontonr.: 1503.82.15253

Vi er medlem av "Grasrotandelen"
Klikk på denne linken og velg "Tilknytt" for å generere din grasrotandel til lokalavdelinga du også!.

Styret 2020/2021

Leder Håvard Tømmervold 488 87 300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nestleder Tove Horneman    
Kasserer Ingar Hynne    
Sekretær Eli Ringseth    
Styremedlem Edgar Aukan    
Styremedlem Nina Lervik    
Vara Lea Rasmussen    
       
Revisor Stig Meier Berg    
Vara Karoline Brodal Bjørgum    
       
Valgkomite Stig Meier Berg    
  Gro Anita Kamsvåg    
  Lea Rasmussen    
Vara Line Tiller Christensen    


LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER