Norsk Smellerklubb – avdeling 2 Hordaland

Norsk Smellerklubb – avdeling 2 Hordaland
Org.nr.: 921 667 302

Kontonr.: 

Grasrotandelen.:

Valg på ekstraordinært årsmøte 20. mai 2019 gav følgende resultat:

Leder – Vegard Skår – e-post:smeller.hordaland@gmail.com
Nestleder – Per Arne Skare
Kasserer – Helga Buvik


LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER

Norsk Smellerklubb – avdeling 1 Trøndelag

Norsk Smellerklubb – avdeling 1 Trøndelag
Org.nr.: 817 761 062
Kontonr.: 1503.82.15253

Styret 2020/2021

Leder Håvard Tømmervold 488 87 300 avdeling1@smeller.no
Nestleder Tove Horneman    
Kasserer Ingar Hynne    
Sekretær Eli Ringseth    
Styremedlem Edgar Aukan    
Styremedlem Nina Lervik    
Vara Lea Rasmussen    
       
Revisor Stig Meier Berg    
Vara Karoline Brodal Bjørgum    
       
Valgkomite Stig Meier Berg    
  Gro Anita Kamsvåg    
  Lea Rasmussen    
Vara Line Tiller Christensen    

LINK TIL AVDELINGENS FACEBOOK-SIDER 

Generell info om lokale avdelinger

Avdelingenes formål
– Tilby treninger for NSKs medlemmer i sitt geografiske område
– Arrangere kurs og andre aktiviteter for NSK’s medlemmer
– Arrangere kurs og andre aktiviteter for rekruttering av nye medlemmer
– Gjennomføre uoffisielle cup’er for å stimulere til økt «smelleraktivitet» i området
– Arrangere offisielle prøver i Smeller – etter NKKs regler for hundesporten Smeller

Organisering av lokale avdelinger
Lokale avdelinger av NSK er underlagt NSKs lover og skal:
– ha eget avdelingsstyre
– ha eget organisasjonsnr. i Brønnøysundregisteret
– føre regnskap og ha en egen økonomi
– gjennomføre eget årsmøte før årlig årsmøte i NSK – med signert årsmøteprotokoll til NSK
– gjennomføre egne medlemsmøter med referat til NSK
– levere «Avdelingsstyrets årsberetning» til årsmøtet i NSK
– ha egen facebook-side for kommunikasjon med avdelingens medlemmer

Kontingenter / avgifter
Avdelingen har ikke anledning til å kreve inn noen form for felles medlemskontingent,
men kan innføre personlig treningsavgift for medlemmer som benytter avdelingens treningstilbud.
Avdelingen betaler ingen avgifter til NSK og beholder alle sine inntekter selv.

Hvem er medlemmer i NSKs lokale avdelinger?
Personer med betalt medlemskap i Norsk Smellerklubb har rett til å være medlem i en av NSKs lokale avdelinger.
NSKs medlemmer bestemmer selv hvilken avdeling de primært ønsker å forholde seg til.

NSK’s årsmøte
Avdelingens medlemmer møter som personlige medlemmer på NSKs årsmøte/ekstraordinære årsmøte.