Norsk Smellerklubb – avdeling 1 Trøndelag

Norsk Smellerklubb – avdeling 1 Trøndelag
Org.nr.: 817 761 062
Kontonr.: 1503.82.15253

E-post: avdeling1@smeller.no 

 

Styret 2021/2022

Leder: Lea Rasmussen 

Nestleder: Eli Ringseth 

Kasserer: Ingar Hynne 

Sekretær: Silje M. Olsen

Styremedlem: Håvard Tømmervold 

Styremedlem: Marianne Varslot 

Vara: Rune Viken 

 

Revisor: Stig M. Berg 

Vara: Karoline T. Bjørgum 

 

Valgkomite

Stig M. Berg 

Gro Anita Kamsvåg 

Line T. Christensen 

Generell info om lokale avdelinger

Avdelingenes formål
– Tilby treninger for NSKs medlemmer i sitt geografiske område
– Arrangere kurs og andre aktiviteter for NSK’s medlemmer
– Arrangere kurs og andre aktiviteter for rekruttering av nye medlemmer
– Gjennomføre uoffisielle cup’er for å stimulere til økt «smelleraktivitet» i området
– Arrangere offisielle prøver i Smeller – etter NKKs regler for hundesporten Smeller

Organisering av lokale avdelinger
Lokale avdelinger av NSK er underlagt NSKs lover og skal:
– ha eget avdelingsstyre
– ha eget organisasjonsnr. i Brønnøysundregisteret
– føre regnskap og ha en egen økonomi
– gjennomføre eget årsmøte før årlig årsmøte i NSK – med signert årsmøteprotokoll til NSK
– gjennomføre egne medlemsmøter med referat til NSK
– levere «Avdelingsstyrets årsberetning» til årsmøtet i NSK
– ha egen facebook-side for kommunikasjon med avdelingens medlemmer

Kontingenter / avgifter
Avdelingen har ikke anledning til å kreve inn noen form for felles medlemskontingent,
men kan innføre personlig treningsavgift for medlemmer som benytter avdelingens treningstilbud.
Avdelingen betaler ingen avgifter til NSK og beholder alle sine inntekter selv.

Hvem er medlemmer i NSKs lokale avdelinger?
Personer med betalt medlemskap i Norsk Smellerklubb har rett til å være medlem i en av NSKs lokale avdelinger.
NSKs medlemmer bestemmer selv hvilken avdeling de primært ønsker å forholde seg til.

NSK’s årsmøte
Avdelingens medlemmer møter som personlige medlemmer på NSKs årsmøte/ekstraordinære årsmøte.