Velkommen til Norsk Smellerklubb

Oppdatering av nettside

Vi jobber nå med å fornye websiden til NSK. Vi håper en ny og oppdatert side snart er på plass. Websiden vil da være mer aktiv med tanke på nyheter / stevner / arrangementer

Vi er nå i gang med arbeidet.

Under Construction

Aller først vil vi ønske dere en god høst! Kurs, treninger og konkurranser er i gang for de aller fleste og vi er glade for at det arrangeres konkurranser utover høsten og gir muligheter til å teste ferdighetene å møte andre Smellerentusiaster!

Smellerprøve i Tromsø 21. og 22. november

Norsk Smellerklubb og Hundevis ønsker velkommen til offisielle NKK-prøver Smellerprøver i klasse I lørdag 21. november og søndag 22. november i Tromsø.
Alle tre øvelsene i klasse 1 vil bli gjennomført begge dagene. Prøvene arrangeres innendørs på Hundevis og gjennomføres i tråd med NSKs smittevernveileder og FHIs smittevernregler.
Informasjon om disse vil fremgå av PM.

Fagkomiteen

Styret har mottatt forslag til personer som skal utgjøre fagkomiteen for utvikling av hundesporten Smeller fra klasse 1 – Elite. Fagkomiteen skal se på en helhetlig utvikling for alle klasser samt regelverk.
Medlemmene i komiteen er foreslått av medlemmer i NSK. 3 av de foreslåtte var ikke kjent med nominasjonen og takket nei da Styret sjekket at kriteriene for innsending av forslaget var fulgt; den nominerte måtte være kjent med at den var foreslått og sagt ja. Vi står igjen med 6 komitèmedlemmer:
– Jonas Riise Johansen
– Eva Lynn Karstensen
– Hege Line Løwer
– Merete Evensen
– Grethe Løken
– Anette Buind Nordby

Siden fagkomiteen ikke overstiger maksantallet (9) for antall medlemmer i komiteen, anser vi det som ikke nødvendig å foreta en ytterligere avstemming. Alle foreslåtte kandidater går derfor inn i komiteens virke fra 011020.
Vi ser frem til komiteens arbeid og håper de raskt kommer i gang med forslag som bringer sporten videre.

Markering i bane

Konkurranser

Konkurranser 2020
Offisielle konkurranser i Smeller / 2020 ligger ute på NSK sin facebookside. Konkurranser som arrangeres i 2020 avholdes henholdsvis i Drammen, Harstad, Tromsø, Trøndelag, Fredrikstad og Bergen (se terminliste NKK). Styret har utarbeidet en veiledning ang smittevern som arrangerende klubber vil få tilsendt hvis behov.

Konkurranser 2021
Vi oppfordrer klubber til å arrangere stevner i 2021. Styret oppfordrer til også å arrangere klasse 2 og vil komme med føringer / forslag til smitteverntiltak i denne klassen i henhold til FHI sine føringer for Covid – 19. Frist er 31.10.2020 (se forrige SmellerNytt )