Autorisasjon av instruktører i Smeller

Som en konsekvens av at vi nå er blitt godkjent som medlemsklubb i NKK, vil utdanning av nye instruktører i hundesporten Smeller bli endret fra 01.01. 2018.
Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Spørsmål om autorisasjon kan stilles til klubbens leder.